Wie zijn wij?

Wie zijn wij?
Sinds 1986 is de Stichting Natuurvoorlichting Veluwe met een club professionele mensen toonaangevend bezig op de Veluwe met het geven van natuurvoorlichting en daarmee streven wij naar begrip voor bescherming en het behoud van bos en natuur als leefgebied voor talloze diersoorten.
 

 
Doelstelling Stichting Natuurvoorlichting Veluwe:
 
Het geven van voorlichting aan het publiek over -en bevorderen van- begrip voor de grote rijkdom en verscheidenheid aan waarden van natuur, cultuur en landschap, zoals deze nog aanwezig zijn op de Veluwe. Eén en ander genomen in de meest ruime zin van het woord.
 

 

 


           
 
 
 
 
    
 De huidige coördinator van de Stichting Natuurvoorlichting Veluwe is Rob Schuitemaker. Rob heeft na zijn opleiding bosbouw/natuurbeheer in Velp (1985), 10 jaar als fauna-deskundige gewerkt voor het Ministerie van LNV in Drenthe en Utrecht en 19 jaar bij de provincie Utrecht. Sinds februari 2015 werkt Rob voor BIJ12-Faunafonds als Consulent Faunazaken met als werkgebied de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel. Rob heeft als specialiteit het grofwild en bos- natuur en faunabeheer.
 
  
 Natuurgidsen.
  
De Stichting beschikt over een aantal enthousiaste natuurgidsen die op een eigen wijze, gevarieerd en boeiend, kunnen vertellen over de meest bijzondere aspecten van de Veluwse natuur, in het bijzonder het wild en het beheer van bos en natuur.
 
 
 
 
  
Profiel van een natuurgids van De Stichting Natuurvoorlichting Veluwe:
generalist, objectief, stijlvol, gastheer.
   
 
 
                              
De huidige activiteiten van De Stichting Natuurvoorlichting Veluwe bestaan o.a. uit:
 
- organisatie en begeleiding van natuurarrangementen voor diverse horecagelegenheden en rechtstreeks via bedrijven.
  
- Organiseren van korte cursussen
           
 Projecten.
 
Naast de organisatie en uitvoering van natuurarrangementen heeft de Stichting door de jaren heen diverse projecten uitgevoerd met gedeeltelijke financiële steun van o.a. de provincie Gelderland en de Europese Unie.
 
 
Meer informatie over projecten, klik hier: Activiteiten 1986-heden
 
 
Huub Schuitemaker (1958-1995†).
Initiatiefnemer en oprichter van de Stichting Natuurvoorlichting Veluwe
 
 
google9666e41ad409b80e.html